bestelling, reservatie en verkoop

We trachten het woordgebruik overal door te trekken.  Wat je zou moeten verwachten bij het zien van volgende woorden:

Bestelling or order

Een bezoeker die een bestelling heeft geplaatst.

Reservatie

Een bezoeker die een bestelling heeft geplaatst, maar ze nog niet heeft betaald.

Verkoop

Een bezoeker heeft een bestelling geplaatst, en er is een betaling aan gekoppeld.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us