Ticket verwijderen versus annuleren

Het verschil tussen tickets verwijderen en tickets annuleren

Annulatie gaat de reservatiekosten niet verwijderen. Dat is het enige verschil.

Verwijderen gebruik je dus als je zelf een fout gemaakt hebt of je wil tickets op een andere datum boeken voor deze klant. Annuleren als de klant zelf afzegt, zijn geld terug wil, maar zonder eventuele reservatiekosten terug te betalen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us