Prijslijsten overzicht

Hoe werkt een prijslijst?

Prijslijsten zijn een behoorlijk complex gegeven, maar zorgen ook voor de nodige vrijheid in jullie prijzen politiek.

Je hebt 2 soorten prijslijsten.

  • algemene prijslijsten
  • speciale prijslijsten voor een bepaalde productie

Algemene prijslijsten

Een algemene prijslijsten kunnen gebruikt worden voor al je producties. 

Speciale prijslijsten

Speciale prijslijsten kunnen enkel gebruikt worden voor één enkele productie.

Duid bij het aanmaken van een prijslijst de productie aan waarvoor je deze prijslijst wil laten gelden.

Samenstelling van een prijslijst

Een prijslijst bestaat uit verschillende "prijslijst lijnen".  Elke lijn bestaat uit een prijs categorie type en een stoel type.  Voor elke lijn geef je ook op hoeveel een ticket kost en hoeveel de eventuele reservatiekost is.  Als je geen reservatiekosten per ticket wil, laat je de reservatiekost telkens gewoon op 0 (nul) staan.

Aanpassingen aan de prijslijst kunnen steeds tot er tickets geboekt zijn voor deze prijslijst.  Je kan vanaf dat moment enkel nog prijslijst lijnen verwijderen of lijnen terug toevoegen.  De prijs aanpassen van een lijn kan dan niet meer.  Dit is om historische gegevens in de database niet stuk te maken.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us