Terugbetaling registeren van een klant

Soms betaald een klant dubbel.  Je kan dan kiezen om de klant te informeren over zijn krediet dat hij later mag opgebruiken of je kan het terugstorten.

Als het krediet blijft open staan, onthoudt Rood Fluweel dit voor jou.

Als je het bedrag teruggestort hebt, kan je manueel een betaling registeren. Dat kan je eenvoudig doen door op de klantenfiche naar "betalingen" te gaan. En dan op de link "betaling invoeren" te klikken. Wat je dan doet is in plaats van een positief bedrag een negatief bedrag invullen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us