ticket vrijgeven

Soms is het nodig om een ticket terug vrij te geven.  Dat kan eenvoudig door de juiste bestelling te zoeken bij "klanten" of "bestellingen".

Eenmaal in de bestelling, klik je het gewenste ticket aan, en klik dan op "verwijderen" of "annulatie door klant".

Na het klikken op verwijder wordt je nog een bevestiging gevraagd.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us