Print-at-home templates aanpassen

Je kan zelf de print at home template aanpassen.

Hiervoor heb je een aantal onderdelen.

 1. De template editor. 
  Deze kan je vinden op https://templateeditor.roodfluweel.be.  Er wordt een beveiligingswaarschuwing gegeven.  
  In windows 8 moet je op "meer info" klikken en dan "run anyway" kiezen.
 2. De pagina met de templates
  deze vind je in delphi op volgend adres: https://delphi.roodfluweel.be/Config/Templates

Hoe pas je templates aan

 1. ga naar het template overzicht en download de template die je wil aanpassen naar je pc.  
 2. open de template editor en klik op de knop (template aanpassen).
 3. duid de lokaal opgeslagen template aan
 4. voer de aanpassing door
 5. sla je werk op
 6. ga terug naar het template overzicht in je browser
 7. klik edit
 8. Klik op bladeren en duid de aangepaste template aan
 9. druk op bewaren
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us