Tickets afleveren

Het aanpassen van de manier waarop tickets afgeleverd worden kan door de beheerder van het theater zelf worden aangepast.

Ga hiervoor naar het menu "Config / Levertype".

Je kan volgende opties meegeven aan de levertypes:

Prijs: je kan een bepaalde prijs toekennen aan een bepaald levertype.  Hierdoor kan je bijvoorbeeld een type "per post" aanmaken en hiervoor de prijs van de postzegel en enveloppe doorrekenen aan de klant.

Gebruik tickets als hoeveelheid: hierbij wordt de prijs vermenigvuldigd met het aantal tickets. Bijvoorbeeld: je kan per ticket aan de balie € 0,10 "afdukkosten" aanrekenen.

Ophalen aan balie: geeft aan dat het levertype beschikbaar is "aan de kassa".  Bestellingen aan de kassa voor anonieme klanten, zullen enkel tickets van dit type kunnen krijgen.

Print at home: geeft aan dat de tickets in PDF formaat naar de gebruiker kunnen verzonden worden.  Indien de bezoeker zelf tickets besteld met online betaling zal een leveringskost aangeduid met "print at home" automatisch verzonden worden.  Ook na een betaling die wordt ingebracht via delphi worden bestellingen met een levertype "print at home" automatisch verzonden via PDF.

Online beschikbaar: Enkel levertypes met deze optie geactiveerd kunnen via de "shop" worden besteld.  Alle types zijn steeds beschikbaar in Delphi, enkel de levertypes met deze optie aangeduid, zullen beschikbaar zijn voor de online bestellingen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us