Problemen bij Sofort online betalingen

Niet elke klant slaagt er in om online betalingen tot een goed einde te brengen.  Een algemene handleiding maken is moeilijk omdat Sofort voor elke bank een andere interface gebruikt. 

Als wij de vraag krijgen waarom een online betaling niet afgehandeld kan worden zijn de volgende vragen belangrijk:

 • Over wie gaat het? Gaat het over meerdere personen?
  Waarom vragen we dat? Als het over meedere personen gaat op korte termijn heeft het misschien iets te maken met Sofort zelf?
 • Wat is de exacte melding die ze krijgen?
  Heb je een screenshot (of een foto van het scherm) of minstens het adres van de webpagina waar je de foutmelding te zien krijgt?
  Waarom vragen we dat? Een foutmelding vermeld dikwijls de reden waarom iets niet werkt.
 • Is het bij een bepaalde bank?
  Waarom vragen we dat? We hebben in het verleden meegemaakt dat de interface van één bank was aangepast en dat Sofort dit niet optijd wist.
 • Schrijven ze over van de correcte rekening?
  Waarom vragen we dat? We hebben ooit gezien dat er spaarrekeningen beschikbaar waren.  Een spaarrekening laat natuurlijk niet toe om geld over te schrijven naar een externe rekening.
 • Heb je voldoende saldo op hun rekening?
  Waarom vragen we dat? De bank zal de betaling weigeren zonder Sofort hiervan een duidelijke boodschap te geven. Dat laatste heeft te maken met de privacy van de gebruiker.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us