De API gebruiken

De url van de API is http://api.roodfluweel.be.  Een overzicht van alle functies vind je op http://api.roodfluweel.be/Help.

Vergeet niet dat elke oproep naar de API moet een bearer token moet bevatten in de HTTP headers.

Bearer Token

Om de API te gebruiken, moet je een Access token meesturen.  Deze token kan je verkrijgen door een POST te doen naar http://api.roodfluweel.be/token met de volgende body: 

grant_type=password&username=demoadmin%40roodfluweel.be&password=abcdefg

Je krijg hierop een JSON antwoord met een access token in.  Dit access token moet je bij elke volgende request doorsturen naar de API in de headers. Dat doe je door een authorization header toe te voegen:

Authorization: Bearer imSXTs2OqSrGWzsFQhIXziFCO3rF...
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us