Bezoekers van bepaalde productie of voorstelling

Om een export van de klanten te hebben die komende productie komen, surf je naar https://delphi.roodfluweel.be/Theater
Helemaal rechts heb je een rood icoontje "bezoekers"  

Die lijst heeft de mensen die zijn opgegeven voor jou productie én ook de datum waarop ze komen.  Het is dus mogelijk dat iemand meerdere keren in die lijst staat als die voor meerdere datums tickets heeft besteld.

Die lijst kan je dan gebruiken om een nieuwsbrief te versturen of telefonisch de mensen te berichten indien nodig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us