Hoe worden de bankkosten van een online betaling aangerekend

De kosten die door online betalingen via pay of sofort worden aangerekend, komen op jullie factuur terecht die wij aan jullie opmaken.

Dat komt omdat wij bij Rood Fluweel fungeren als reseller, en jullie dus subreseller worden.

Wij krijgen dus één integrale factuur van pay en splitsen het dan uit over al onze klanten.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us