Nieuwsbrief versturen naar klanten

Rood Fluweel heeft geen ingebouwde nieuwsbrief module.  We kiezen ervoor om samen te werken met mailing diensten. Deze diensten zijn gespecialiseerd in het afleveren van nieuwsbrieven.

Om een nieuwsbrief te versturen neemt u volgende stappen:

  1. Exporteer de klantgegevens
  2. meld u aan bij de nieuwsbrief dienst
  3. importeer de gegevens

Deze 3 stappen dient u elke keer te nemen als u een nieuwsbrief wil sturen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us