De bank staat niet in de lijst (Sofort / Klarna)

Wat moet ik doen wanneer bij het afrekenen via sofort mijn bank niet in de lijst staat?

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us